Spørsmål og svar - Infonett Røros

Ren Røros Digital har levert bredbånd i Sør-Trøndelag, Hedmark, Sogn og Fjordane og på Helgeland siden 2001.

Jeg har bestilt fiber!