Fiberutbygging Røros - Infonett Røros

Klart du skal få fiber!

Ren Røros Digital Røros AS bygger ut fiberbredbånd til alle husstander i sentrumsnære boligområder i Røros. På kartet nedenfor kan du se hvor vi bygger - alle som bor innenfor de fargede områdene vil i løpet av de neste 2 årene få tilbud om fibertilknytning.

Sammen med lokale entreprenører vil graving starte våren 2019 og ferdigstilles i løpet av 2020. Hvilket boligområde som blir tatt først og sist er ikke avgjort enda. Vi har nå åpnet for bestillinger, og områder med størst interesse vil bli prioritert først.

I disse dager går vi rundt til hver enkelt beboer for å få på plass grunnrettstillatelser og informere om utbyggingen. Vi trenger en signatur for tillatelse til å grave fra alle som bor i områdene. Vi graver ned fiberkabelen i tomtegrense og fram til husvegg, klar til oppkobling. Dette ønsker vi å gjøre uavhengig av om det blir bestilt fiber på adressen nå eller ikke. I korte perioder vil gravearbeidet kunne påvirke framkommeligheten i området. Er det spesielle hensyn du ønsker at vi skal ta, så varsle entreprenøren direkte når du ser de nærmer seg din eiendom.

Klikk her for bestillingsforespørsel!

Faktura vil du motta i etterkant av fiberoppkoblingen. Ønsker du å beholde bredbåndet du har i dag så trenger du ikke foreta deg noe. Ei tid framover vil vi fortsatt levere bredbånd via andre teknologier i utbyggingsområdene, men etter hvert vil det være fiber som gjelder og andre teknologier vil avsluttes i områder med fiber.

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med oss på tlf. 72 41 48 60

Opplev framtida nå!