Klart vi hjelper deg!

Ren Røros Digital selger rådgivnings- og konsulenttjenester innen IT til små og mellomstore bedrifter samt offentlig sektor.

Ren Røros Digital har en unik kombinasjon av kunnskap innen serverdrift og kommunikasjon som kan hjelpe din bedrift til å velge de mest sikre og kostnadseffektive løsninger. Vårt fagpersonell har alltid den mest oppdaterte kunnskapen om produkter og løsninger knyttet til din bedrifts IT-behov.

Kontakt oss!

Ren Røros Digital sine rådgivere utfører en kartlegging av dagens løsninger på din bedrift og anbefaler tiltak for å bedre effektiviteten og kutte kostnader.

Våre tjenester inkluderer:

  • Analyse av maskinpark og infrastruktur
  • Dokumentere nåsituasjonen og foreslå endring
  • Sikkerhets- og sårbarhetsanalyse
  • Beskrive en forbedret IKT-løsning (om mulig)
  • Kost / nytte-vurdering
  • Utarbeidelse av IKT-strategi

Våre lyse, kloke hoder - din ressurs.

Testreveal

df gfdg dfg dfg dfg dfg dfg

×

Register now


I'm a small Introtext for the Register Module, I can be set in the Backend of the Joomla WS-Register Module.  or   Login
×