Fiberutbygging Røros - Infonett Røros

Klart du skal få fiber!

Infonett Røros AS bygger ut fiberbredbånd til alle husstander i sentrumsnære boligområder i Røros. På kartet nedenfor kan du se hvor vi bygger - alle som bor innenfor den blå streken vil i løpet av de neste 2 årene få tilbud om fibertilknytning.

Sammen med lokale entreprenører vil graving starte våren 2019 og ferdigstilles i løpet av 2020. Hvilket boligområde som blir tatt først og sist er ikke avgjort enda. Vi har nå åpnet for bestillinger, og områder med størst interesse vil bli prioritert først.

I disse dager går vi rundt til hver enkelt beboer for å få på plass grunnrettstillatelser og informere om utbyggingen. Vi trenger en signatur for tillatelse til å grave fra alle som bor i områdene. Vi graver ned fiberkabelen i tomtegrense og fram til husvegg, klar til oppkobling. Dette ønsker vi å gjøre uavhengig av om det blir bestilt fiber på adressen nå eller ikke. I korte perioder vil gravearbeidet kunne påvirke framkommeligheten i området. Er det spesielle hensyn du ønsker at vi skal ta, så varsle entreprenøren direkte når du ser de nærmer seg din eiendom.

Bestiller du før den 1. desember får du kr 2.000,- i rabatt på montering og oppkobling.

Klikk her for bestilling!

Faktura vil du motta i etterkant av fiberoppkoblingen. Ønsker du å beholde bredbåndet du har i dag så trenger du ikke foreta deg noe. Ei tid framover vil vi fortsatt levere bredbånd via andre teknologier i utbyggingsområdene, men etter hvert vil det være fiber som gjelder og andre teknologier vil avsluttes i områder med fiber.

Har du spørsmål så ta gjerne kontakt med oss på tlf. 72 41 48 60

Opplev framtiden nå!