Infonett Røros AS - Infonett Røros

Infonett Røros har skiftet navn til Ren Røros Digital.  Vi gjør hverdagen enklere med framtidsrettede digitale løsninger. Vi leverer bredbånd, TV/underholdningstjenester, datasenter- og IT-tjenester til private og bedrifter.

Du vil kjenne oss igjen med den samme nærheten og støtten til våre kunder som før. Ren digitalisering – for private og bedrifter over hele landet.

Ren Røros handler om bærekraft, klimateknologi og produksjon av fornybar energi - og om å ta vare på og utvikle det beste ved Røros. 

Ren Røros er utledet fra ren energi og renewable energy, og er det overbyggende navnet for tjenester og virksomheter tilknyttet konsernet Ren Røros as.