Tølløv Tamnes - Infonett Røros
Tølløv Tamnes

Tølløv Tamnes

Tekniker serverdrift

En av våre ferskeste ansatte, men en mann med solid driftserfaring, som Rune, fra SB Seating / HÅG. Tølløv kobler ut kompliserte driftsproblemstillinger med en villmannstur i marka med bikkja når det trengs, og det anser vi som en god egenskap.