Stig Arvid Leinum - Infonett Røros
Stig-Arvid Leinum

Stig-Arvid Leinum

Tekniker serverdrift

Stig-Arvid er vel den i firmaet som er nærmest en Hollywood-karriere. Han gir alt for sin teaterkunst i fritiden, og bruker sine kreative gener på jobb for å komme opp med gode løsninger for våre kunder. Startet i bedriften i 2004 og har en stor del av æren for at vår serveravdeling er det den er idag.

Sertifiseringer / utdanning:
Microsoft Certified System Administrator (MSCA)
VMware ESX Admin I & II
IBM Flex system and v7000 Storage
Lotus Domino (ND760NO & ND770NO)
Fagbrev, Serviceelektronikk Data & Kontorsystemer, NØVGS