Håvar Tenfjord - Infonett Røros
Håvar Tenfjord

Håvar Tenfjord

Ansvarlig nett / tjenester

Sunnmøringen blant oss fant kjærligheten i fjellbygda og slo rot. Med tanke på herkomsten er han perfekt til å passe på pengesekken til hovedforretningsområdet vårt. Håvar er en av Norges høyest dekorerte Cisco-eksperter.