Grave selv? - Infonett Røros

Skal du grave fiber på egen tomt? Her finner du ut hvordan du kan gjøre dette selv.
 
1. Installasjon av fiber hjemme hos deg

Vår lokale montør vil ta kontakt med deg for å avtale tidspunkt for installasjon av fiber inn til boligen din og oppkobling av tjenestene hjemme hos deg så snart det nærmer seg levering.

Du må selv grave ned røret for fremføring av fiberkabelen inn til boligen din. Montøren vil i samarbeid med deg avtale den beste plasseringen av røret fra tomtegrensen og inn til grunnmuren.
 
2. Gravearbeid på egen tomt

Gravearbeid på egen tomt vil si at du selv graver en grøft og legger ned røret med fiberkabelen fra tomtegrensen og inn til grunnmur. Se hvordan dette skal utføres i punkt 3.

Når montøren skal føre fiberen frem til boligen din skjøtes det nye røret til rørenden ved din tomtegrense og føres på bakken frem til grunnmuren. Dersom du har kjennskap til hvor rørenden befinner seg på din tomtegrense er dette nyttig informasjon for montøren. Deretter blåses fiberkabelen fra koblingsboksen og inn i røret frem til grunnmuren. Montøren legger innvendig kabling i boligen din og kobler opp dine nye tjenester.

Etter at montøren er ferdig med installasjonen hjemme hos deg, er du selv ansvarlig for for å grave ned røret. med fiberkabelen på tomten din.

Det er viktig at du følger våre krav om nedgraving av røret med fiberkabelen.
Røret med fiberkabelen må graves ned innen én måned etter installasjon hvis det er sommer og så fort som mulig etter at tælen er gått hvis det er vinter. Dersom røret ikke graves ned innen fristen må du selv betale for feilretting hvis det oppstår skade på fiberkabelen. Hvis røret ligger på bakken mer enn ett år er det fare for at UV-stråling svekker fiberkabelens egenskaper vesentlig
 
3. Veiledning for graving

Grav en grøft som følger røret montøren allerede har lagt fra tomtegrensen og inn til grunnmur. Grøften du graver bør være ca. 20–30 cm dyp. Bruker du en smal spade når du graver går jobben raskere.

Røret legges deretter ned i grøften. Fyll grøften med den samme massen som du gravde opp, men unngå steiner nær røret. Pass spesielt på at røret ikke ligger mot skarpe kanter og bruk gjerne sand rundt røret for å skjerme det.

Vi anbefaler at du lager en skisse over hvor røret er lagt på eiendommen. Det er viktig å vite hvor røret ligger i forbindelse med salg eller rehabilitering av hus og hage. Du er selv ansvarlig dersom det oppstår skade på rør og fiberkabel på egen eiendom.