Feil på TV-signaler i Måløy / Holvik / Raudeberg - Infonett Røros

Driftsmeldinger


Under vil du få opp en liste over aktuelle driftsmeldinger dersom vi planlegger arbeid som vil påvirke våre tjenester, og også om vi skulle få uforutsette driftsproblemer.

Hvis du ikke ser noe er vår driftssituasjon i utgangspunktet stabil.

Feil på TV-signaler i Måløy / Holvik / Raudeberg

Feilen ligger hos signalleverandør Telenor, mer informasjon vil komme bl. a. på deres Facebooksider https://www.facebook.com/telenornorge/

-----

Det er for øyeblikket en feil i Måløy / Holvik som medfører at TV-signalene til våre abonnenter er dårlig / fraværende.

Feilretting er igangsatt, foreløpig rettetid kl 16. i dag, 17. mars.