WiFi Pluss - Infonett RørosAir 4920 boligpakke, 3 enheter, kr 99,-/mnd

Bli kvitt dødsonene og utnytt bredbåndet ditt over hele boligen med et smart nett av trådløse tilgangspunkter. AirTies Air 4920 gir full trådløs dekning for alle dingsene dine, alltid.

Bestillingsskjema WiFi Pluss

Please let us know your name.
Ugyldige data
Please let us know your email address.
Ugyldige data
Please let us know your message.


Air 4920 er et kompakt og effektivt trådløst tilgangspunkt med interne wifi-antenner.

Full dekning med flere tilgangspunkter

Ett enkelt tilgangspunkt eller én ruter vil alltid ha begrenset rekkevidde og kapasitet. Disse begrensningene er en del av wifi-teknologien, ikke problemer med ruteren din.

Derfor inneholder Air 4920 boligpakke tre trådløse tilgangspunkter. Når flere Air 4920 kobles til hverandre, danner de et mesh-nettverk som fordeler den trådløse datatrafikken.

Enhetene kommuniserer trådløst med hverandre, mens hovedenheten er kablet direkte til ruter, modem eller hjemmesentral. Der mange wifi-forsterkere eller “repeatere” bruker opp kapasitet på seg selv og belaster ruteren, overtar AirTies-nettverket i stedet hele jobben med trådløst og gjør den bedre.

* Evt. frakt og hjelp til montering kommer i tillegg. Tilbudet gjelder ved 12 mnd. binding.